top of page

PRIVACYBELEID KABOON
versie van 1 februari 2023

Jaru Invest bv, gevestigd te Turnhout, Kempenlaan 57 (België), met als ondernemingsnummer BE0841 480 047 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hieronder omschreven in onze privacyverklaring.

U kan ons bereiken via mail info@kaboon.be WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN OP WELKE MANIER
 

Jaru Invest bv verwerkt persoonsgegevens als zijnde: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, btw-nummer voor een correcte bedrijfsadministratie en voor volgende doeleinden: facturatie, betalingen, leveren van producten / diensten, verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen, verschaffen van wettelijk verplichte informatie bv. wijziging van diensten, voorwaarden, prijzen, …
 

Daarnaast verzamelen we je IP-adres en cookies* voor het analyseren van het surfgedrag, het verbeteren van de websiteprestaties en gerichter adverteren.
* Meer informatie vindt u terug in ons cookiebeleid.

 


BEWAARTERMIJN – RECHTEN – BESCHERMING
 

Jaru Invest bv bewaart uw gegevens zo lang wij dit nodig achten om onze dienstverlening in goede orde te kunnen uitvoeren. Boekhoudkundige en wettelijke verplichte informatie (bv. bestelbon, facturatie, …) bewaren wij 10 jaar of op zijn minst volgens de wettelijk verplichte termijn van bewaring.
 

U heeft ten alle tijden het recht op inzagen van uw eigen gegevens, het recht om gegevens aan te vullen / verbeteren, recht om uit onze database gewist te worden en recht om klacht in te dienen wanneer u vindt dat wij persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzamelen en / of verwerken.
 

Jaru Invest bv neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanleiding van misbruik van de door ons vastgelegde gegevens is, neem dan contact met ons op!
 


EXTERN DELEN VAN INFORMATIE
 

Jaru Invest bv verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Uw gegevens worden mogelijks gedeeld met onderstaande organisaties:

Wix.com voor het afhandelen van een bestelling, inschrijving, uitschrijving of verzenden van een nieuwsbrief en berichtgeving via het contactformulier

Belfius voor het afhandelen van betalingen

De Belastingsdienst vanwege een wettelijke verplichting

B-Post of drukkerij voor het verzenden van postpakketten
 


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
 

Jaru Invest bv behoudt te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

bottom of page